Lingua Lingua

English [Beta] English [Beta] italiano [Beta] italiano [Beta]

Blog Blog

Indietro

Review bep tu chefs EH DIH888 gia re

Bep tu Chefs dua ra nhieu mau san pham dap ung nhu cau su dung cua nguoi tieu dung, trong do noi bat voi mau bep tu Chefs EH DIH 888. Bai viet review bep tu Chefs EH DIH888 dang cap den tu Duc duoi day se giup nguoi mua co the hieu toan dien hon ve san pham va dua ra lua chon phu hop nhat


I, So bo ve bep tu Chefs EH DIH888
1, Gioi thieu
Bep tu Chefs EH DIH888 nhap khau nguyen chiec tu Duc duoc dong dao nguoi dung biet den va lua chon lam thiet bi nau trong gian bep boi do ben vuot troi, muc cong suat, tinh tien ich, hieu suat nau cao, thiet ke sang trong hien dai. Nho su dung cac linh phu kien cua nhung nha san xuat hang dau the gioi ma san pham co chat luong tot, nhung gia lai re hon so voi cac thuong hieu noi tieng.


2, Thong so ky thuat

Bep tu Chefs EH DIH888 ung dung cong nghe inverter thong minh vuot troi
Cong  suat cuc lon voi tinh nang nau nhanh Booster(max 3700W/22cm)
Tinh nang nau thong minh Heat up time Automatic 
Tinh nang ham nong Warming nhieu muc; 65ºC, 75ºC,85ºC
Tinh nang dung bep tam thoi Pause
Mat kinh ceramic chiu nhiet Schott Ceran vat canh(Germany)
Ban phim dieu khien dang truot Slide: 9 muc cong suat + Booster
Hen gio doc lap cho tung vung nau, thoi gian hen den 1h59 phut
Tu dong chia se cong suat giua 2 bep, max 4000W
Canh bao nhiet du vung nau Residual heat
Khoa an toan tre em Child lock
Tu dong tat bep khi de quen Automatic switching off
Tu dong tat bep khi khong co noi(Pot detection)
He thong bao ve an toan khi qua nhiet, qua ap
Dien ap 220V/ 50Hz
Cong suat: max 4000W( phai 2000W/ booster  3700W)
( Trai 2000W/ booster 3700W)
Kich thuoc ( D x R x C): 750 x 450 x 60mm
Kich thuoc khoet lo: 670 x 370 mm
Trong luong : 6.0kg
Xuat xu : Made in Germany


II, Nguon goc xuat xu

Bep tu Chefs EH DIH888 nhap khau nguyen chiec tu Duc la mot trong nhung dong san pham thuoc Cong ty Co phan Thiet bi gia dung Chau Au lien ket hop tac voi E.G.O va Schott Ceran de cho ra thi truong.
Bep co du giay to nhap khau chung nhan xuat xu CO ro rang, co du tem dan hay ma QR de nguoi mua co the dung cac phan mem kiem tra de dang.

 

Bai viet lien quan : Bep tu chefs dih888 co nen mua hay khong

 

 


III, Tim hieu chi tiet

1, Thiet ke san pham

Bep tu Chefs EH DIH 888 la dong bep tu nhap khau duoc mang dam phong cach Chau Au voi kieu dang hinh chu nhat, kinh den vat canh lien nguyen khoi sang trong, 2 vung nau duoc dat can doi giup khoang cach dat xoong noi tro nen thoang hon cung giup viec ve sinh duoc nhanh chong don gian.
San pham duoc thiet ke dat am ban da mang lai su sang trong cho khong gian nha bep cua gia dinh.


2, Linh kien dien tu

- Mat kinh 


Bep tu Chefs EH DIH888 su dung la mat kinh Schot-ceran lien khoi vat ca 4 canh, duoc cac chuyen gia danh gia cao ve do chiu luc, chiu nhiet cao, co kha nang truyen nhiet tot va kha nang tan nhiet cuc nhanh, han che toi da cac truong hop nut vo khi soc nhiet. Kinh duoc lam tu gom thuy tinh nen khong chua cac khoang chat doc hai, khong san sinh khi doc trong qua trinh su dung gay anh huong den suc khoe nguoi dung hoac moi truong xung quanh. Them vao do kinh con la vat lieu cach dien nen nguoi dung co the yen tam dun nau ke ca khi nuoc trao ra be mat kinh ma khong lo lang den viec bi giat.

 

 


- Linh kien dien tu

+ Mam tu ma bep tu Chefs cao cap nay su dung thuoc tap doan EGO - Duc, co cau tao cuon cam tu cac vong day dong duong kinh to, day dan, lien ket ben chat voi nhau tao thanh mot hinh tron co be mat phang, tao ra tu thong deu va manh hon. Mam tu EGO co kha nang sinh nhiet nhanh va deu, giup cho thuc an chin nhanh hon, rut ngan toi da thoi gian dun nau, do ben, tuoi tho, chiu nhiet cao hon so voi cac dong bep tu thong thuong khac. Khong nhung the mam tu EGO con duoc tich hop tinh nang tu dong nhan dien day noi chinh xac va linh hoat, han che toi da luong dien nang that thoat nang cao do an toan, tien ich cua san pham.

+ He thong an toan chong qua tai nhiet va thiet bi ngat dien tu dong nham nang cao do an toan va han che toi da cac truong hop chap chay gay nguy hiem cho nguoi dung.
+ Bang dieu khien cam ung dang truot Slide TC sieu nhay ke ca khi tay uot van co the su dung duoc. Bang dieu khien de dang tuy chinh 9 muc cong suat cung nhieu tinh nang, co hien thi den Led do giup nguoi dung nhan biet cac muc cong suat hay che do de thuan tien nau nuong.

 

 

 


- Khung vo
Duoc tao thanh tu inox cao cap giup he thong than vo duoc chac chan, han che toi da cac truong hop mop meo, han gi


- He thong quat tan nhiet
Quat duoc thiet ke ngay ben duoi moi vung nau ket hop voi khe ranh phan bo deu than bep giup qua trinh lam mat duoc dien ra nhanh chong


3, Tinh nang thong minh

Bep hai tu EH-DIH888 duoc tich hop nhie tinh nang thong minh nham mang lai tien ich toi da cho chu so huu :
- Cong nghe Inverter giup nguoi dung tiet kiem luong dien nang o muc toi da
- Tinh nang nau nhanh Booster giup muc cong suat duoc day len muc cao nhat 3700W chi voi 1 phim nhan 
- Tu dong chia se cong suat giua 2 bep nham khong che luong dien nang tranh gay qua tai, max 4000W nhung van giup nguoi dung hoan thanh mon nau 1 cach nhanh chong nhat
- Tinh nang nau thong minh Heat up time Automatic thich hop voi cac mon ham, khi kich hoat bep se hoat dong o muc cao nhat trong 1-6 phut, het thoi gian se tro ve muc cap do da chon truoc do ( cap do tu 1 --> 8)
- Tinh nang ham nong Warming nhieu muc: 65oC, 75oC va 85oC giup nguoi dung de dang chon muc nau phu hop
- Tinh nang dung bep tam thoi Pause cho phep bep dung lai cong suat, che do nau tai thoi diem hien tai va tiep tuc dun nau o muc da dung truoc do, giup nguoi dung khong can tat bep va mat cong khoi dong lai bep khi co viec ban, sau 10 phut neu khong tat tam dung bep se tu tat nham dam bao an toan.

 

 


Cac tinh nang thuong gap giup qua trinh nau dien ra thuan loi :
- Hen gio doc lap cho tung vung nau, thoi gian hen den 1 gio 59 phut giup nguoi dung hoan thanh mon nau dung thoi gian mong muon
- Canh bao nhiet du vung nau Residual heat giup nguoi dung nhan ro tren vung nau van con nong chua nen cham tay vao hoac ve sinh vung nau tranh bi bong
- Khoa an toan tre em Child lock giup nguoi dung ve sinh vung nau ke ca khi dang dun, tranh cho tre nho thay doi che do nau 
- Tu dong tat bep khi de quen hay khi khong co noi cho phep bep chi hoat dong khi co vat dung nau, giup dam bao an toan cho nguoi dung va tiet kiem dien nang
- He thong bao ve an toan qua nhiet, qua ap, khi mat kinh qua nhiet hoac qua ap bep se tu dong ngat, giup bao ve bep va an toan cho nguoi su dung.


4, Hieu suat nau

Bep co tinh nang tu dong nhan dien noi va cung nguyen ly nhu cac dong bep tu khac nen muc hieu suat dat hon 90%, giup viec nau nuong duoc nhanh chong ma hieu qua.
Co the thay ro hon qua thi nghiem dun nuoc o 3 loai bep : bep tu dun soi 2 lit nuoc trong 4 phut 46 giay, tieu thu 745KJ, bep hong ngoai mat 9 phut voi 1120KJ, cuoi cung la bep ga mat hon 8 phut nhung can den 1340KJ de dun soi 2 lit nuoc, luong dien quy doi ra cua bep tu thap hon nhieu khi so voi 2 dong bep noi tren.

 

Bai viet lien quan : Bep tu chefs eh-dih888: hang nhap khau dun nau nhanh + tiet kiem dien

 

5, Tinh phu hop

 

 

Day la dong bep doi phu hop voi hau het nguoi Viet :
+ Phu hop voi he thong ban bep ap tuong thuong thay tai khong gian bep Viet
+ 2 vung nau giup viec tuy chinh, su dung san pham thuan tien hon, khoang cach giua cac vat dung nau cung khong qua chat hep
+ He thong bang dieu khien dang nhan hoac truot, co hien thi den Led de dung, co nhieu tinh nang tien cho viec nau
+ Su dung bep giup viec tiet kiem dien duoc de dang hon
+ Muc cong suat cua bep phu hop voi mang dien luoi dan dung tai Viet Nam cung nhu dap ung duoc nhu cau dun nau cac mon thong thuong.
+ Bep thoa man nhu cau dun nau cho 2-6 nguoi, so luong nguoi nay tuong ung voi cac ho gia dinh vua va nho chiem phan lon ty trong trong tong so ho gia dinh
+ Muc gia thanh trong tam chi tieu, dau tu cua nhieu ho gia dinh 
+ Do an toan cao hon cac mau bep dien, bep ga tranh cho nguoi dung mac cac benh ve duong ho hap, khong anh huong den suc khoe cua me bau lan tre nho, cung khong anh huong den moi truong xung quanh, han che toi da truong hop bong, giat dien khi su dung.
+ Bep co kich thuoc pho thong de dang thay the cac bep cu hay theo thiet ke moi


6, Ky thuat lap dat 

 

 

San pham can duoc ky thuat vien lap dat trong truong hop co duong dien ( toi thieu 2x2,5 ) cho san, duoc dau noi qua attomat 20A de dam bao an toan. Khi lap can tiep mat cho bep de tranh bi giat, day tiep mat co 2 mau,  nen chon tiep xuong dat hoac vao tuong tuy theo vi tri lap dat.
Doi voi cac ban da da lap bep gas gio doi sang bep tu can kiem tra lai kich thuoc khoet da xem co phu hop khong, khong vua co the chinh sua lai, con voi ban da moi chi can cat theo kich thuoc san co cua bep.


7, Che do bao hanh

San pham duoc doi moi trong 7 ngay dau tien neu co sai hong do loi ky thuat
Bao hanh 36 thang tinh tu ngay mua hang
Chi bao hanh khi nguoi mua co hoa don mua hang tai dai ly chinh hang hoac dai ly xac nhan thong tin nguoi mua 
San pham duoc bao hanh tai nha
Chuong trinh bao duong 6 thang/ 1 lan


IV, Dia chi mua bep tu Chefs EH DIH888

Noi That Phuong Dong chung toi tu hao la dia chi chuyen phan phoi bep tu Chefs EH DIH 888 chinh hang voi muc gia tot duoc dong dao nguoi tieu dung lua chon lam noi mua hang trong nhieu nam. 
Voi kinh nghiem hon 20 nam trong nganh, voi he thong showroom trai dai tu Bac vao Nam, voi doi ngu tu van vien ky thuat vien dong dao lanh nghe chung toi luon mong muon mang den dich vu mua hang tot nhat cho nguoi dung.

 

 


Tai cac showroom chung toi deu co trung bay nhieu mau san pham bep tu Chefs nham giup nguoi dung co trai nghiem thuc te ve san pham, giup nguoi mua dua ra quyet dinh mot cach chinh xac nhat. Den voi Bep Phuong Dong quy khach se duoc cam ket mua hang voi muc gia luon canh tranh nhat tren thi truong, chat luong hang dam bao, hang chinh hang 100%, nhan duoc nhieu qua tang cuc khung cung uu dai lon khi mua hang.
Voi phuong cham “ hai long cho moi khach hang “ chung toi luon mong muon mang den dich vu mua hang tot nhat cho nguoi dung. Den voi chung toi nguoi mua luon duoc cam ket :
– 100% hang xuat ra luon la hang moi
– 100% hang chinh hang
– Gia ca luon canh tranh nhat
– Hang hoa khi xuat ra luon co day du giay to di kem, khong hong hoc, sut vo
– San pham duoc hang hoac cong ty dung ra nhap ve chiu trach nhiem bao hanh.
– Duoc huong day du uu dai tu ca hang lan cua hang khi mua san pham va sau khi mua san pham
– Phuong thuc thanh toan cua chung toi luon da dang, tien loi, ban co the thanh toan bang the hay tien mat, tai nha hoac tai cua hang
– Luon co doi ngu tu van vien chuyen nghiep lau nam giau kinh nghiem giup ban chon lua san pham phu hop voi khong gian tam cua gia dinh, co doi ngu ky thuat lanh nghe huong dan, lap dat, giup ban hoan thien san pham mot cach nhanh nhat.
– Mien phi van chuyen lap dat tai noi thanh khi co cho san hay ho tro toi da chi phi lap dat ngoai tinh


Tren day la thong tin ma chung toi muon gioi thieu den nguoi dung ve dong san pham bep tu Chefs EH DIH 888 nham giup nguoi dung co them thong tin va de dang dua ra lua chon. Ngoai ra chung toi con phan phoi hang loat cac thiet bi khac nhu bep tu, bep dien, bep dien tu gia dinh, lo nuong, may say bat, may rua chen, phong xong hoi mini, cabin tam, .... Moi thac mac xin lien he hotline, truy cap website https://noithatphuongdong.vn/m/bep-dien-bep-tu hoac den truc tiep showroom de duoc giai dap cung nhu cap nhat cac chuong trinh uu dai moi nhat.

Cau hoi cung chuyen muc 

Cau hoi : Bep tu Chefs chat luong co tot khong ?

Tra loi : Hien bep tu Chefs la mot trong nhung dong bep co chat luong cao duoc nhieu nguoi dung lua chon boi do ben, tuoi tho cung nhu tien ich ma chung mang den 

Cau hoi : Bep tu Chefs co de lap khong ?

Tra loi : Bep tu Chefs co kich thuoc pho thong, de dang lap dat cho cac gian bep co bep cu hay thiet ke moi

Cau hoi : Bep tu Chefs co tiet kiem dien khong ?

Tra loi : Bep tu Chefs co tich hop che do Inverter tiet kiem dien cung nhieu tinh nang thong minh nham tiet kiem toi da luong dien tieu thu

BEP PHUONG DONG HA NOI
185 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi
(Cach ROYAL CITY 100m)
Tel: (0243) 2010.823
Hotline: 094.734.8008 - 0961.534.186

Precedente
Commenti
Aggiungi Commento
Josh Smiths
Thank you for the good writeup. It in fact used to be a leisure account it.
Glance complex to more delivered agreeable from you! However, how can we keep up a
correspondence?
https://cartadeconducaoonline.com/
Inviato il 19/07/23 1.31.